Welkom bij Boondyck

Het oudste kadaster van Westende dateert van 1526 en draagt de naam “ommelooper”. Hierin vinden wij voor het eerst de naam “Boondyck” terug. 

Volgens de oude kaarten van 1700 is de Boondyck gelegen achter de kunstmatig aangelegde kleidijken die de weelderige weiden en vruchtbare landen aan de steeds oprukkende zee moesten vrijwaren. 

Dit gigantische werk werd uitgevoerd door een Oudenburgs mannenklooster gemeenschap. 

Om hun werk te bestendigen, bouwden ze de “Groote Bamburgerhofstede” die ze zelf beboerden. In 1173 hadden ze dit vruchtbare land gekregen van Filip van de Elzas, die aldus zeker was dat deze gronden door dit mannenklooster zouden uitgebaat en beschermd blijven tegen de zee. 

Zoals U duidelijk bemerkt, staat dit huidige gebouw op de grens tussen de duinen en het vruchtbare land. Het hoogste gedeelte gelijk met de straat, staat op zeer zware klei die de kunstmatig aangelegde dijk vormde voor de aansluitende weiden. 

Om het culturele erfgoed zoveel mogelijk te bewaren, vonden wij de naam “Boondyck” heel toepasselijk voor deze uitbating. (Geschiedenis van Westende-ter-zee door Robrecht de Beaucourt van Noortvelde – 1989)

Back to Top